23-10-09

"NUTS!", en wel in alle talen!

banner fronttour small 2

 


Het is een oud gezegde: 'we reizen om te leren'.

 

Dat zoiets niet altijd van een leien dakje gaat, daar kan Tarkus van meespreken. En het hoeven niet altijd grote ondernemingen te zijn om met je snufferd tegen de muur te lopen.

Wat gepland was als een relax dagje cruisen door de Ardennen werd een neurotisch rondscheuren, zoeken, vloeken, kortom ergernis alom. Het weer was dan ook kantje boordje waardoor onze toekomstige buurstaat er behoorlijk triestig uitzag.

Het was dan ook niet om te gaan feesten dat ik naar het Zuiden afzakte. Wel integendeel.

Maar laten we bij de les blijven. Eerste fout van de dag was de dag zelf. Als je naar de Ardennen rijdt, doe dat bij voorkeur niet in de week. De beslissing om over Brussel te rijden maakte het nog erger. Wat zeg ik? Na een uur schuifelen was ik reeds in Vilvoorde. Daar stond alles stil waardoor ik het initiatief nam om rond Brussel te rijden. Ook goed fout; Perk? Steenokkerzeel,... als u daar eens moet zijn, vraag me gerust de hotspots....

Ondanks mijn vertrek rond 0730 die ochtend (veeeel te laat natuurlijk) was ik ook pas rond 11u iets ten zuiden van Bastogne, daar waar ik mijn rit zou beginnen. De sfeer was ver weg, de regen zeer nabij.

Hoe dan ook, de bedoeling was om enkele now & then foto's te maken. 'Then' was de winter van 1944. 'Now',...euh, enkele dagen geleden dus. Ik heb geprobeerd om de oude foto's zo getrouw mogelijk te hernemen qua hoek, maar dit was geografisch niet altijd mogelijk wegens nieuwe gebouwen, te hoge prikkeldraad, andere apparatuur dan toen, koeien,...etc. Qua duiding ga ik niet teveel in detail treden, daar is info genoeg over te vinden.


Eerste plek was de 'Beuk van Chaumont'. Daar werd op 27 december een colonne van het Amerikaanse leger beschoten door terugtrekkende Duitse eenheden. Eén treffer was goed raak, nl. een jeep, met als gevolg drie dode GI's.  Daar deze originele foto's regelmatig opduiken en als referentie worden gebruikt, én omdat de beuk nu deel uitmaakt van een bescheiden monument, was dit eerder een koud kunstje om hem terug te vinden. De prikkeldraad maakte het echter onmogelijk om de foto's correcter te reconstrueren. Gezien het vlotte verloop van de dag tot hiertoe had ik geen zin om het lot te gaan tarten...


P CHAUMONT 1 THEN

P CHAUMONT NOW

P CHAUMONT 2 THEN

P CHAUMONT 2 NOW

Sainlez is een dorp dat op een zeker moment wel erg te lijden heeft gehad onder de Duitse bezetter. Die bezetting op zich viel nog mee, maar eens het leger zich bedreigd voelde werd de bebouwde kom gebruikt al levend schild tegen de oprukkende geallieerden.

Even uit het centrum stond een van de vele Tiger tanks opgesteld op wat wij noemen een boerenhof. Deze tank stond redelijk strategisch en de beslissing van de geallieerden om met een 'sweep' vanuit de lucht het dorp te ontmantelen had de meest dramatische gevolgen. Een gedeelte van de dorpelingen hield zich schuil in een schuur nabij de tank. Bij het bombardement op 25 december vonden naast de bewoners verspreid over het dorp, in één klap 28 mensen de dood door een van de inslagen van de vliegtuigen. Daarbij een vader met 7 kinderen. De slachtoffers werden provisoir begraven naast de kerk.


P SAINGLEZ MONP SAINGLEZ WP SAINGLEZ YP SAINGLEZ Z

Vandaag staat er aan de kerk een 'ambachtelijk' didactische plaat met daarop een wandeling langs de oorden van ellende. Enkele oude foto's geven de staat aan waarin het dorp verkeerde na de aanval. Zoals blijkt zijn de gevels licht gewijzigd maar de plaats is wel degelijk juist. Ik ben niet te benauwd om me de inwoners te informeren.


P SAINGLEZ 1 THEN BIS

P SAINGLEZ 1 NOW

P SAINGLEZ 2 THEN

P SAINGLEZ 2 NOW

Volgende plek situeert zich op de baan van Assenois naar Villeroux.

Toen Bastogne nagenoeg volledig omsingeld was, bleef er toch een kleine corridor open voor de bevoorrading. Later werden er droppings vanuit de lucht georganiseerd. Beide foto's zijn op nagenoeg dezelfde plek genomen, wel aan beide zijden van de baan. De talud is door erosie al wel een beetje lager geworden, maar het landschap is nagenoeg ongewijzigd gebleven.


B P ASSENOIS 1 THEN

B P ASSENOIS 1 NOW

P ASSENOIS 2 THEN

B P ASSENOIS 2 NOW

P ASSENOIS COW 3

In Bastogne zelf ben ik niet zolang gebleven. Het was al een eind in de namiddag en aan de lucht te zien ging het ofwel sneeuwen of men ging het licht uitdoen voor die dag. Gelukkig geen van beiden, maar een bezoek aan het monument Mardasson bleef liggen.

In de stad zelf ging ik op zoek naar de plek vaar onderstaande foto werd genomen. Enige referentie zijn de straatnamen: Rue La Roche en Rue Houffalize. Deze laatste is van naam veranderd en er werd deftig verbouwd, maar toch herkende ik het aan het huis net voorbij de open plek. Dit huis is nauwelijks veranderd, enkel de raam- en deurkozijnen zijn nu wit.


P BASTOGNE 1 THEN

P BASTOGNE 1 NOW TRIS

Dan richting Bois Jacques. Het is in dat bos dat de 'E' (Easy) Company zich schuilhield alvorens hun heroïsche aanval op het dorp in te zetten. Het monument draagt de naam van de gesneuvelden en draagt op een plaat de lichte gezwollen taal der commemoratie.

Bij de sponsors staat ook de naam van ene Mr & Mss Hanks, California. Tom Hanks was de producer van de reeks 'Band Of Brothers'.


P BOIS E CIE 1P BOIS E CIE 3P FRIED 1P FRIED 2


Een korte wandeling (tijd! Tijd!) door het bos leverde geen noemenswaardige momenten of plaatjes op. Het dorp zelf, dat ik meende te kennen door mijn eigenste inzet gedurende Call Of Duty (hoe cheesy kan iemand zijn???) leek ook nergens op. De kerk is gereduceerd tot een grote kapel en het dorp is doorsneden met de grote baan Bastogne-Houffalize. Van een dorpskern is nu geen sprake meer, het is meer een handvol huizen links en rechts van de baan. Wel jammer want ik had een goede foto van het (vermoedelijk) centrum. No can do dus.

Aan de overzijde richting Rocogne ligt één van de weinige Duitse kerkhoven. Een korte impressie volgde uiteraard. De zon kwam nog even kijken alvorens voorgoed te verdwijnen.

Bihain is een dorp van enkele zielen waar ik niets noemenswaardigs over gevonden heb. Restte mij enkel deze foto. Gezien de beperktheid van de locatie had ik deze snel teruggevonden. De bebouwing is redelijk hetzelfde gebleven buiten een lichte verhoging van het dak.


P BIHAIN 1 THEN

B P BIHAIN NOW

In Dochamps staat dezelfde kerk er nog steeds. Dat helpt. Het verkeer was nu duidelijk minder druk en de vredige dorpskern leverde onderstaand plaatje op. Let wel: de electriciteitscabine (?) is nu verdwenen maar de boom heeft de oorlog overleefd en staat nu in volle bloei.
P DOCHAMPS THEN 1 BIS

P DOCHAMPS NOW 1

Laatste oord van bestemming was Manhay. Manhay is een kruispunt met langs beide zijden ferme lintbebouwing. Het was even zoeken naar de plek waar de Duitse Panther tank in de gracht gaat. Gelukkig (eindelijk helpt het lot) ligt de dorpskern bovenop enkele lager gelegen gedeelten. Het kon dus niet anders dan naar beneden zijn. Een beetje geografische kennis en logisch denken helpt. De tank bevind zich eigenlijk net voor de huidige wegaanduiding. Achter mij staat de omheining van een school, dus ik moest het hier mee doen. De huizen links achteraan zijn nog wel herkenbaar. Het huis vooraan heeft enkel een lichte verbouwen aan de vensters gehad. Een andere foto heb ik tevergeefs zitten zoeken, maar het gebouw is waarschijnlijk verdwenen.
P MANHAY THEN 1

P MANHAY NOW 2


Restte mij nog via Trois-Ponts en Stavelot naar Profondruy te rijden, maar het werd echt wel donker en redelijk druk. Het was dan ook pas tegen 1930u dat ik weer thuis was niettegenstaande het vlotte verkeer.

Hoe, weet ik niet, maar hier komt nog een vervolg aan. De modus operandi zal dan toch eerst even bekeken moeten worden, want dit was een kostelijke dag qua inzet, motivatie en middelen in het algemeen. Maar ik doe dit voor mij. En ook een beetje voor u. Dus is het graag gedaan.

 

22:03 Gepost in Historie | Commentaren (4)